Επιτυχημένη ολοκλήρωση διακρίβωσης εργαστηριακού εξοπλισμού

Διακρίβωση εργαστηριακού εξοπλισμού ΕΛΑΨ ΑΕ_1

Ανακοινώνουμε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διακρίβωση του εργαστηριακού εξοπλισμού του λατομείου της ΕΛΑΨ Α.Ε. και διαπιστώθηκε η άριστη κατάσταση του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου, αλλά και του σχετικού εξοπλισμού.

Τι είναι η διακρίβωση;

Διακρίβωση ενός οργάνου μέτρησης είναι η μέθοδος με την οποία ελέγχουμε την ικανότητά του να μετράει σωστά. Τα όργανα μέτρησης που διακριβώνονται είναι αυτά που το μέγεθος που μετρούν είναι σε μονάδες μέτρησης σύμφωνα με το Systeme Internationale (SI).

Η διαδικασία αυτή συνήθως πραγματοποιείται συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων του οργάνου που ελέγχεται με αυτές ενός οργάνου μεγαλύτερης ακρίβειας – ενός προτύπου.

Ο ορισμός της διακρίβωσης είναι «η συνάφεια των αποτελεσμάτων με ένα πρότυπο βασισμένο στο σύστημα Systeme Internationale (SI)»

Τακτική διακρίβωση πραγματοποιείται σε όλα τα όργανα που χρησιμοποιούνται εντατικά για μετρήσεις, δοκιμές και ελέγχους. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική και σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται εκ νόμου, όπως σε αυτές των εργαστηρίων σε λατομικούς χώρους. Ο σπουδαιότερος λόγος για τον έλεγχο αυτό είναι η διασφάλιση της εγκυρότητας των μετρήσεων.

Οι επιδόσεις των οργάνων μέτρησης είναι πιθανόν να εμφανίσουν μεταβολές που συνήθως οφείλονται σε έναν από τους παρακάτω παράγοντες ή συνδυασμό αυτών:

  • Καταπόνηση κατά τη χρήση
  • Χρήση σε δύσκολες συνθήκες
  • Φυσιολογική φθορά και αλλοίωση

Ως εκ τούτου, η διαδικασία της διακρίβωσης φέρνει στην επιφάνεια πιθανές αστοχίες μέτρησης, δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης και επισφραγίζει τη εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Η διακρίβωση προσφέρει ασφάλεια για την ποιότητα και την νομιμότητα των αδρανών υλικών

Εν κατακλείδι, είναι ύψιστης σημασίας για τον τελικό χρήστη των αδρανών υλικών να γνωρίζει ότι το εργαστήριο που διενεργεί τους ποιοτικούς ελέγχους είναι διακριβωμένο. Μπορεί η όψη των αδρανών προς χρήση να είναι καλή, ωστόσο η καταλληλότητα τους είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί μετρήσιμα και έγκυρα.