Φορητό πρατήριο υγρών καυσίμων: Νέος εξοπλισμός για το λατομείο

Φορητό Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - ΕΛΑΨ Α.Ε.

Η ΕΛΑΨ Α.Ε. προμηθεύτηκε εργοταξιακό φορητό πρατήριο υγρών καυσίμων τύπου container από την εταιρία ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α.Ε. που καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 37776/2645/2017ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017.

Τι είναι το εργοταξιακό φορητό πρατήριο υγρών καυσίμων;

Είναι ένα μικρό και φορητό «βενζινάδικο». Το φορητό πρατήριο τοποθετήθηκε εντός του λατομείου για να εξυπηρετήσει τις εφοδιαστικές ανάγκες των οχημάτων.

Ποια τα οφέλη ενός φορητού πρατηρίου;

Το φορητό πρατήριο καυσίμων προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Ταχύτητα ανεφοδιασμού λόγω εγγύτητας στον χώρο λειτουργίας των οχημάτων
  • Διαχείριση της ποσότητας τροφοδοσίας καυσίμων με το σύστημα εισροών – εκροών
  • Πλήρης έλεγχος της ποιότητας καυσίμων
  • Μείωση στις επισκευές οχημάτων που οφείλονται στην κακή ποιότητα καυσίμων
  • Ευελιξία μετακίνησης του πρατηρίου ανάλογα με τις ανάγκες
  • Εξοικονόμηση πόρων λόγω ελαχιστοποίησης της μετακίνησης προς τα συμβατικά πρατήρια καυσίμων
  • Ασφαλής και ανθεκτική κατασκευή σε όλες τις καιρικές συνθήκες
  • Προστασία στο περιβάλλον και μείωση του ευρύτερου αποτυπώματος παραγωγής του λατομείου

Τέλος, στρατηγικός στόχος της ΕΛΑΨ Α.Ε. είναι η παραγωγή αδρανών υλικών με τη ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στο περιβάλλον. Η προμήθεια του «νέου εργαλείου» παρέχει νέες δυνατότητες για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.