Πολυεπίπεδη Συνεισφορά

H ΕΛΑΨ Α.Ε., καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής, λειτουργεί διαχρονικά με μια θεμελιώδη αξία και αρχή: τη συνεισφορά στην ευημερία και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Αυτός είναι ένας παράγοντας υπέρμετρα σημαντικός αφού καθορίζει τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη επιχειρηματική δράση μας.

Η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τους παρακάτω φορείς σε προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς:

Τομείς Συνεισφοράς

Επικεντρώνουμε τις δράσεις μας εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες.

01
02
03
Κοινωνία
Όσο πιο ακμάζουσες είναι οι κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, τόσο πιο υγιής και βιώσιμη εξελίσσεται να είναι η επιχείρησή μας.
Αγορά
Διανέμουμε ποιοτικά προϊόντα που κερδίζουν γρήγορα ηγετική θέση στην αγορά, ενώ παρέχουν προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες και τους πελάτες μας.
Περιβάλλον
Θεμέλιος λίθος της καλή λειτουργίας της επιχείρησης είναι η συνεχής μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον.