Τοποθεσία Εργοταξίου

Η εταιρεία διαθέτει δύο λατομικούς χώρους στην περιοχή των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλυθιών και Μαριτσών. Εδώ παράγουμε όλα τα πιστοποιημένα λατομικά προϊόντα από το 1971.

Η προσέγγιση στις εγκαταστάσεις εξασφαλίζεται με ασφαλτοστρωμένη οδό μήκους περίπου 2.700 μ. που το συνδέει με την επαρχιακή οδό Καλλιθέα-Παστίδας, η οποία με την σειρά της συνδέει την ανατολική με την δυτική πλευρά του νησιού.

Η συνολική απόσταση από την κεντρική επαρχιακή οδό της ανατολικής πλευράς του νησιού είναι 10 χλμ. και από την κεντρική επαρχιακή οδό της δυτικής πλευράς του νησιού 9 χλμ.

Λατομικοί Χώροι

Υπ/μα 1: Θέση Λουλόβουνο Καλυθιών

Υπ/μα 2: Θέση Σταβόλαιμο Καλυθιών

Άμμος Α (0-4mm)
Άμμος Β (0-4mm)
Γαρμπίλι (4-10mm)
Χαλίκι (8-31,5mm)
3Α προδιαγραφών ΠΤΠ 0-150
3Α προδιαγραφών ΠΤΠ 0-155
Υλικό Έδρασης Οδοστροσίας Ε4 (ΣΕΟ)
Σκύρα (20-70mm)
Κροκάλα (60-180mm)
Πέτρα Χτισίματος
Πέτρα Μικτή
Ογκόλιθοι

Εγγραφή στo newsletter!