Ανακύκλωση ΕΛΑΨ Αναπτυξιακή

Το 2021 δημιουργήθηκε η ΕΛΑΨ ΑΕΚΚ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ανακύκλωσης ιδρύοντας τη μεγαλύτερη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στη Δωδεκάνησο.

Σκοπός της ΕΛΑΨ ΑΕΚΚ είναι να ανακυκλώνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα τα λεγόμενα «μπάζα» ή «στερεά απόβλητα» που παράγονται κατά την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Η μονάδα ανακύκλωσης της ΕΛΑΨ ΑΕΚΚ είναι συμβεβλημένη με το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης της «ΕΛΑΨ Αναπτυξιακής».

Τα υλικά που συνήθως ανακυκλώνονται είναι τα εξής:

0
στρέμματα
0
έτη

Στάδια Διαχείρισης ΑΕΚΚ

Από την παραγωγή έως την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση.

Παραγωγή
Παραγωγοί ΑΕΚΚ μπορεί να είναι ιδιώτες, επιχειρήσεις ή δημόσιοι φορείς που εκτελούν μικρά ή μεγάλα έργα.
Μεταφορά
Συλλέκτες ή μεταφορείς είναι οι συμβεβλημένοι και αδειοδοτημένοι μεταφορείς, υπεύθυνοι για την ορθή παραλαβή και παράδοση των ΑΕΚΚ.
Αποθήκευση
Τα ΑΕΚΚ που παραλαμβάνονται αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Μονάδα Ανακύκλωσης της ΕΛΑΨ.
Ανακύκλωση
Διαθέτοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, προδιαγραφές και τεχνογνωσία, ανακυκλώνουμε τα ΑΕΚΚ ανάλογα με τη σύσταση και την κατηγορία.
Επαναχρησιμοποίηση
Απώτερος στόχος της ανακύκλωσης είναι η διοχέτευση στην αγορά και η επαναχρησιμοποίηση σε μελλοντικά έργα.

Η οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η τροποποίησή της 2018/851 για τα απόβλητα θεσπίζουν θεμελιώδεις αρχές όπως η υποχρέωση διαχείρισης των αποβλήτων με τρόπο που δεν επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Ευρωπαϊκή Σημαία ΕΛΑΨ

Συχνές ερωτήσεις & Συμβουλές

Διαβάστε εδώ συχνές ερωτήσεις και συμβουλές αναφορικά με μικρά ή μεγάλα έργα που πραγματοποιούνται από ιδιώτες, επιχειρήσεις ή δημόσιους φορείς.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας με μήνυμα μέσω της φόρμας και θα σας καλέσουμε εντός 48 ωρών.