Σκυρόδεμα: Τα «μυστικά» κατασκευής

unfinished-gray-concrete-building

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα εξαιρετικό οπλισμένο σκυρόδεμα είναι η κατάλληλη εφαρμογή από έμπειρα και αξιόπιστα συνεργεία για άριστη διάστρωση, συμπύκνωση, συντήρηση και ξεκαλούπωμα.

Ιδιότητες σκυροδέματος και αντοχή

Το σκυρόδεμα ή αλλιώς beton (μπετόν), είναι δομικό υλικό ευρείας χρήσης. Παράγεται αναμειγνύοντας τσιμέντο, αδρανή υλικά, νερό και πρόσθετα υλικά. Οπλισμένο σκυρόδεμα είναι το μπετόν με σίδερα, που χρησιμοποιείται για εξασφάλιση της στατικής επάρκειας της οποιαδήποτε κατασκευής.

Οι ιδιότητες του καθορίζονται από τη σύνθεση και τη δοσολογία, το χρόνο μεταξύ ανάμιξης και χύτευσης και τη διαδικασία ωρίμανσης (κλιματολογικές συνθήκες, μέτρα συντήρησης).

Το τελικό σκυρόδεμα χαρακτηρίζεται από την κατηγορία αντοχής του (π.χ. C20/25). Η πραγματική αντοχή του δύσκολα μπορεί να προσδιοριστεί πραγματικά. Για να υπάρχει μια ασφαλής ένδειξη για την αντοχή του και θεωρώντας ότι τηρούνται οι απαιτήσεις για τη συντήρηση του, λαμβάνονται δείγματα από το υλικό προς χύτευση, τα οποία σπάζουν αφού αυτά ωριμάσουν με τρόπο που να δείχνουν την αντοχή τους.

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Παραδείγματος χάριν, σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 σημαίνει ότι μπορεί με ασφάλεια να θεωρηθεί ότι θα μπορεί να παραλάβει πιέσεις της τάξης των 20 Mpa (μεγκαπασκάλ) χωρίς να καταστραφεί, στις 28 ημέρες μετά τη σκυροδέτηση. Σύμφωνα με τον νόμο, η λήψη των δοκιμίων είναι μια από τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη.

Επίσης, υπάρχει μία κλίμακα (S1 ως S5) η οποία μετρά την ευκολία με την οποία δουλεύεται (εργασιμότητα κατά τη σκυροδέτηση). Στην κλίμακα αυτή το S1 είναι το πολύ σφιχτό σκυρόδεμα και S5 το πολύ μαλακό. Χωρίς την προσθήκη ειδικών ρευστοποιητών, η εργασιμότητα εξαρτάται από τη δοσολογία του νερού, οπότε δεδομένου ότι το πολύ νερό μειώνει τις αντοχές, συνήθως προδιαγράφονται κατηγορίες S2 ή S3.

Απαγορεύεται η επιπλέον προσθήκη νερού. Σε περίπτωση ανάγκης για μεγαλύτερη εργασιμότητα, αυτό θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά χρησιμοποιώντας ειδικά χημικά (ρευστοποιητές).

Πρόσθετα υλικά σκυροδέματος

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ειδικά πρόσθετα υλικά κατά τη σύνθεση του σκυροδέματος. Συνηθέστερα είναι τα επιβραδυντικά, τα οποία επιβραδύνουν την πήξη και τα υπερρευστοποιητικά τα οποία αυξάνουν την εργασιμότητά του.

Τα επιβραδυντικά τοποθετούνται κατά την ανάμιξη στα εργοστάσια παραγωγής και έτσι αυξάνεται κατά περίπου 20 λεπτά ο χρόνος πήξεως (από 90 λεπτά σε 110 λεπτά).

Τα υπερρευστοποιητικά υλικά τις περισσότερες φορές μπαίνουν στη βαρέλα επί του έργου. Συνήθως χρειάζεται ανάμιξη 5 λεπτών στις γρήγορες στροφές, πριν την διάστρωση του σκυροδέματος. Τα υπερρευστοποιητικά υλικά λύνουν τα προβλήματα διάστρωσής του στις περιπτώσεις πυκνού οπλισμού και λεπτών διατομών (τα οποία είναι συνήθη στους κόμβους κολόνων και δοκών).

Διαβάστε περισσότερα εδώ.