Σκυρόδεμα: Τα «μυστικά» κατασκευής

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα εξαιρετικό οπλισμένο σκυρόδεμα είναι η κατάλληλη εφαρμογή από έμπειρα και αξιόπιστα συνεργεία για άριστη διάστρωση, συμπύκνωση,...