Παραλύει η οικοδομή με την εξάπλωση του κορονοϊου

παραλύει η οικοδομή με την εξάπλωση του κορονοϊού

Παραλύει η οικοδομή με σοβαρές πρακτικές δυσκολίες με το «πάγωμα» των δημόσιων διαγωνισμών έως και για έξι μήνες. «Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί καμία εργασία με τις σημερινές συνθήκες», προειδοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο.

Έντονη είναι η αβεβαιότητα που κυριαρχεί μεταξύ των ανθρώπων του κατασκευαστικού και οικοδομικού κλάδου, καθώς από την μία πλευρά οι εταιρείες του κλάδου καλούνται να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα, αλλά από την άλλη, σε πολλές περιπτώσεις, είναι αδύνατη η συνάθροιση πολλών ανθρώπων σε ένα μικρό χώρο, όπως π.χ. μια οικοδομή, ή ένα εργοτάξιο.

Ακόμα, τα έσοδα των κατασκευαστικών εταιρειών έχουν περιοριστεί δραματικά, καθώς οι εργασίες εκ των πραγμάτων έχουν μειωθεί, όπως επίσης και οι πιστώσεις που λαμβάνουν. Εξάλλου, την Παρασκευή, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία «παγώνει» μέχρι νεοτέρας την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών.

Αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο εξηκοστό άρθρο που αφορά σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας, δύναται να αναβληθεί η διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, για έως κι έξι μήνες. Επίσης, εφικτή είναι πλέον και η χορήγηση παράτασης της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη, ή ακόμα και η αναστολή κάθε προθεσμίας, που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, σταδιακά οδεύει προς «καραντίνα» και ο κατασκευαστικός κλάδος. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει πλήρης αποσαφήνιση του τι ακριβώς ισχύει, η κάθε εταιρεία καλείται να λάβει τις δικές της αποφάσεις και τα δικά της μέτρα, γεγονός που εκ των πραγμάτων δεν είναι ιδανικό.

Στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών σημείωναν την προηγούμενη εβδομάδα την έκδηλη ανησυχία τους ειδικά για εργοτάξια που βρίσκονται σε κλειστούς χώρους, όπως για παράδειγμα σε έργα ανακατασκευής/ανακαίνισης ξενοδοχείων ή κτιρίων γραφείων. Αντίστοιχα, είναι προφανές ότι αν παρουσιαστεί κρούσμα σε κάποιον εργαζόμενο εργοταξίου, αυτό θα πρέπει να απολυμανθεί και να διακόψει κάθε δραστηριότητα για τουλάχιστον 14 ημέρες, ενώ όλοι όσοι έχουν βρεθεί στους χώρους του θα πρέπει επίσης να απομονωθούν.

Παραλύει η οικοδομή και παρεμβάινει το Τεχνικό Επιμελητήριο

Στο πλαίσιο αυτό, παρέμβαση για την ασάφεια που επικρατεί στον κλάδο πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα και το ΤΕΕ, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από αρχή μέχρι το τέλος καμία εργασία, με τις υπάρχουσες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι για την λειτουργία του τεχνικού κλάδου απαιτείται η επαφή με πλήθος εργαζόμενων κι εφόσον η πολιτεία δεν κρίνει ακόμα σκόπιμο να ανασταλεί η λειτουργία των εργοταξίων γενικά και των τεχνικών γραφείων της χώρας, το ΤΕΕ κατέθεσε μια δέσμη από συγκεκριμένες προτάσεις, αρχής γενομένης από την αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων και παρατάσεις προθεσμιών, κυρίως όσον αφορά τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις προς το κράτος και τις οφειλές προς τράπεζες.

Ειδικότερα, στα δημόσια έργα και στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, ζητείται η αποφυγή ταυτόχρονης εργασίας πολλών εργαζόμενων και η επιβολή διαφορετικού ωραρίου προσέλευσης. Επίσης και η παροχή δυνατότητας αναβολής των συμβατικών παραδόσεων των έργων, ή των επιμέρους σταδίων αυτών και τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Ζητείται, επίσης, η παροχή της δυνατότητας περιορισμού δραστηριοτήτων που απαιτούν την ταυτόχρονη εργασία ομάδων εργαζομένων στον ίδιο χώρο (π.χ. οικοδομικά έργα, έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, βιομηχανικά κι ενεργειακά έργα), ή και εφαρμογή διαφορετικού ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του Κυρίου του έργου.

Επίσης, προτείνεται να υπάρχει υποχρεωτική παρουσία ιατρού εργασίας, εφόσον το επιτρέπει η παρούσα διαθεσιμότητα ιατρικού προσωπικού. Σημαντικό στοιχείο είναι επιπλέον και η παροχή δυνατότητας αναβολής των συμβατκών παραδόσεων των έργων, ή των επιμέρους σταδίων αυτών και τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Πηγή: Business Daily